Информация за магазина

ОБЕДИНЕНА АГРОХИМИЧЕСКА КОМПАНИЯ - ИНТЕРАГРО-БЪЛГАРИЯ - ООД
Гр. Пловдив, ул. „Антон Папазов“ № 30А
4000 Пловдив
Bulgaria

Позвънете ни:
0887 719 906; 032 62 49 12

interagro.bulgaria@gmail.com

Контакти

незадължително